WELKOM

Welkom bij de Stichting Ortus Fotoarchieven, kortweg: sof/a! De stichting is opgezet door de in Delft woonachtige vrijetijdsfotograaf Roelof Victor de Oude (Schiedam, 1944) met als doelstelling het voor de toekomst zeker stellen van fotoarchieven van vrijetijdsfotografen en liefhebber fotografen.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het op regelmatige basis exposeren en publiceren van werken uit deze archieven en collecties alsook middels het opzetten en beheren van een beeldbank met de zeker gestelde archieven en collecties.