iacf1.jpg

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is, mits het betreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed. Het bestuur kan aan bestuurders geen bezoldiging toekennen.


Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • R.V. de Oude - EFIAP/s | PPSA - voorzitter
  • G. Wildering - EFIAP - secretaris
  • G.B. van Hoek - BMK - penningmeester
  • W.J. Groen - EFIAP - algemeen bestuurslid

Ter ondersteuning van de stichting zijn een 5-tal vrijwilliggers actief.

ONS ADRES

p/a SOFA
Visstraat 3A
2611 JW Delft

MAIL ONS

Info nodig?
Neem contact op!

ONZE GEGEVENS

KvK: 72869976
RSIN: 859267738
Rek.: NL97INGB0008675312

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.