iacf1.jpg

Doelstelling

Doel, middelen; archieven en collecties

 1. De stichting heeft ten doel het bewaren, het actief beheren en het voor de toekomst zeker stellen van fotoarchieven van vrijetijdsfotografen en is derhalve primair actief in Nederland in de sector vrije tijd fotografie.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het verwerven van (delen van) fotoarchieven en fotocollecties van vrijetijdsfotografen;
  2. het archiveren en conserveren van de hiervoor onder a. bedoelde archieven en collecties;
  3. het op regelmatige basis exposeren en publiceren van werken uit deze archieven en collecties;
  4. het opzetten en beheren van een beeldbank met de hiervoor onder a. bedoelde archieven en collecties;
  5. bewustwording culturele waarde;
  6. doelgroep: algemeen publiek.
 3. Inkomstenbronnen van de stichting bestaan uit giften, donaties en subsidies. De besteding hiervan betreft m.n. digitalisering van analoog fotowerk, vervaardiging van nieuwe afdrukken, inrichten exposities en benodigde publicaties. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 4. Het bestuur besluit over het opnemen van archieven en collecties. Het bestuur houdt hierbij de volgende richtlijnen in aanmerking:
  1. opname in het archief staat open voor fotografen die de Nederlandse Nationaliteit hebben en een internationaal erkende titel hebben, te weten BMK (Bondsmeesterklasse) en/of een titel behaald bij de FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique);
  2. over opname in het archief van werken van fotografen zonder één van de hiervoor onder a. bedoelde titels beslist het bestuur;
  3. tenzij het bestuur op grond van zwaarwegende argumenten anders beslist zijn uitgesloten van opname door de stichting:
   • familie- en vakantiefoto's;
   • huwelijksreportages;
   • productfotografie;
   • sportfotografie;
   • flora-, fauna- en wildlifefotografie;
   • studioportretten;
   • pornografie;
  4. de op te nemen archieven moeten deugdelijk en doelmatig omschreven zijn. Indien dit niet mogelijk was, zal het bestuur de collectie beoordelen en over een eventuele opname beslissen;
  5. het bestuur sluit met iedere inbrenger van een archief of collectie een overeenkomst over het beheer van het ingebrachte archief of de collectie;
  6. bij opname in het archief van de stichting gaan de rechten van de werken over op de stichting; als de stichting wordt ontbonden komen deze rechten en de archieven en collecties zelf weer toe aan de betreffende inbrengers of hun erfgenamen, tenzij bij de hiervoor onder e. bedoelde overeenkomst anders is overeengekomen.

ONS ADRES

p/a SOFA
Visstraat 3A
2611 JW Delft

MAIL ONS

Info nodig?
Neem CONTACT op!

ONZE GEGEVENS

KvK: 72869976
RSIN: 859267738
Rek.: NL97INGB0008675312