iacf1.jpg

Jaarverslag SOFA 2022

Het jaar 2022 kenmerkte zich door stilstand. Door gebrek aan financiën kon de Stichting zich niet publiekelijk manifesteren. Door de naweeën van Corona en de oorlog in Oekraïne zijn alle prijzen sterk gestegen. Zonder activiteiten te ontplooien bedragen de kosten om de Stichting in “leven” te houden bijna €1000,-. Er zijn 3 vaste onkostenposten t.w. de ING Bank-kosten, Shurcard-opslag en de abonnement-kosten voor de Website, die ik allen uit eigen middelen financier.

Wat betreft de financiën: door de KvK werden de geldstromen van de Stichting tegen het licht gehouden en in orde bevonden, per 16 juni 2022 is ondergetekende ingeschreven in het UBO register en vanaf 27 september 2020 als enige belanghebbende van het vermogen van de Stichting aangemerkt.

In het fotomaandblad FOCUS nr.3 (maart 2022) verscheen een artikel/interview (4 pagina's groot) met ondergetekende door de hoofdredactrice en uitgever van FOCUS, mevr. Roos Schouw, aangaande de Stichting en zijn doelstellingen. Op deze publicatie kwam slechts 1 reactie en wel van de vakfotograaf Marcel Minnée (lid van "Stichting 1000 foto’s").   

De erven van Rudie Rader hebben aan de stichting een usb-stick (32GB) overgedragen met beelden welke van zijn computer zijn afgenomen. 


TOEKOMST PLANNEN

Om voor de stichting inkomen te verwerven is ondergetekende een boekje aan het samenstellen, welke als gedrukte dummy aan diverse uitgevers zal worden aangeboden, in de hoop dat dit daadwerkelijk tot een uitgave zal leiden. Een en ander zal in de eerste maanden van 2023 zijn beslag krijgen.

Of in 2023 een expositie gerealiseerd kan worden, met uitsluitend werken die daadwerkelijk bij de Stichting zijn ondergebracht, zal afhangen van de prijs-ontwikkelingen van materialen voor publiciteit, drukwerk, fotoprints e.d. en de huur van een expositie-ruimte en of daar dan voldoende gelden voor beschikbaar zijn.

 

Delft, 1 maart 2023.

Roel de Oude, voorzitter, Stichting Ortus Fotoarchieven (SOFA).

ONS ADRES

p/a SOFA
Visstraat 3A
2611 JW Delft

MAIL ONS

Info nodig?
Neem CONTACT op!

ONZE GEGEVENS

KvK: 72869976
RSIN: 859267738
Rek.: NL97INGB0008675312