Jaarverslag SOFA 2023

Met een verwijzing naar het begin van het jaarverslag van 2022, wat gelijk is aan het verslag van 2023 kunnen we kort zijn. Het komt er op neer dat activiteiten alléén doorgang kunnen vinden wanneer daarvoor financiën beschikbaar zijn.
De financiële omstandigheden in 2023 waren gelijk aan 2022, geen inkomsten allen uitgaven. De uitgaven werden door ondergetekende gefinancierd.

In het verslag van 2022 werd het voornemen kenbaar gemaakt om een boek(je) uit, of te doen uitgeven om daarmee mogelijk inkomsten te verweven. De uitgave van het boek heeft inmiddels plaats gevonden, de kosten betreffende deze uitgave zullen helaas de baten verre overstijgen.

Samenvatting van de werkwijze van de boek uitgave: Uit het digitale archief van ondergetekende werd door hem een dummy samengesteld en in 15 exemplaren in druk uitgebracht met als onderwerp het Delftse (winter) licht. Deze  dummy werd aan div. instanties, uitgeverijen en evenementenbureaus ter hand gesteld. Zo hierop een antwoord kwam, dan was dit antwoord: het marktaandeel in fotoboeken is klein en de ontwikkelingskosten groot en het onderwerp te lokaal gericht.

Als enige reageerde de Uitgeverij Lecturis BV te Eindhoven positief, zij achten het geschikt voor de lokale markt en de  nationale en internationale toeristen markt.

Na een eigen financiële bijdrage werd het boek “Delft in Winterlight” (tweetalig Eng. Ned.) in 850 exemplaren uitgebracht. Lecturis nam de vertaling, productiebegeleiding, promotie en distributie voor zijn rekening. Op de achter cover en de colofon is een duidelijke vermelding over SOFA en de doelstelling van SOFA te lezen.

Boekhandel  “de Omslag” en “Paagman” te Delft hebben extra aandacht aan het boek besteed door kleine expo’s in te richten met fotoprints uit het boek.   

Het kwartaalblad “Delf", het huisorgaan van de Vereniging Delfia Batavorum met als partners Erfgoed Delft, Archeologie en Monumenten Delft, Stadsarchief Delft en het Vermeer Centrum Delft, zal in het maart nummer (2024) van dit blad een artikel/recensie aan het boek weiden. 

Een uitgave van een soortgelijk aan Delft gerelateerd boek is door ondergetekende in ontwerp en ontwikkeling genomen.

Aan het Stadsarchief Delft zijn door ondergetekende een aantal 6x6 kleuren dia’s geschonken met als onderwerp: Delftse Feestverlichting 1968/70, Stadssanering Delft 1968/71, Schaatsbaan Doelenplein en Nieuwe-Kerk-toren in restauratie 2004-2005. Overeengekomen werd dat het Stadsarchief een en ander zou digitaliseren, de beelden zijn digitaal voor de beide archieven beschikbaar, het copyright berust tevens bij de beide archieven.
Er zal in het blad “Delf” in 2024 een artikel volgen over de stadssanering van 1968/70.

 

28 Februari 2024

Roel de Oude, voorzitter Stichting Ortus Fotoarchieven (SOFA)

 

ADRES


p/a SOFA
Visstraat 3A
2611 JW Delft

 

 

CONTACT


Info nodig?
Stuur een bericht

 

 

GEGEVENS


KvK: 72869976
RSIN: 859267738
Rek.: NL97INGB0008675312